CLB Rotherham Utd

Tên đầy đủ:
Rotherham Utd

SVĐ: AESSEAL New York (Sức chứa: 12021)

Thành lập: 1870

HLV: M. Taylor