CLB Antigua & Bar

Tên đầy đủ:
Antigua & Bar
Ngày Chủ nhà Tỷ số Đội khách hiệp 1
22-11-2023

Guyana

6 - 0

Antigua & Bar

3 - 0
19-11-2023

Antigua & Bar

2 - 3

Puerto Rico

0 - 2
18-10-2023

Antigua & Bar

2 - 2

Bahamas

0 - 1
15-10-2023

Bahamas

1 - 4

Antigua & Bar

0 - 3
13-09-2023

Puerto Rico

5 - 0

Antigua & Bar

3 - 0
10-09-2023

Antigua & Bar

1 - 5

Guyana

1 - 3
17-06-2023

Antigua & Bar

0 - 5

Guadeloupe

0 - 2
27-03-2023

Antigua & Bar

1 - 2

Barbados

1 - 0
24-03-2023

Guadeloupe

0 - 1

Antigua & Bar

0 - 0
13-06-2022

Cuba

3 - 1

Antigua & Bar

2 - 0
10-06-2022

Antigua & Bar

0 - 2

Cuba

0 - 1
06-06-2022

Antigua & Bar

1 - 0

Guadeloupe

0 - 0
03-06-2022

Barbados

0 - 1

Antigua & Bar

0 - 0
09-06-2021

El Salvador

3 - 0

Antigua & Bar

1 - 0
05-06-2021

Antigua & Bar

1 - 0

Grenada

1 - 0