CLB Politehnica Iasi

Tên đầy đủ:
Politehnica Iasi