Kết Quả CIS Cup

Bóng đá thế giới

http://api.bongda.wap.vn:7005/getinfo?name=match_list_round&ccode=6885&sid=482&rcode=Place 5-12
Vòng Place 5-12