Kết Quả Cúp Síp

Bóng đá thế giới

http://api.bongda.wap.vn:7005/getinfo?name=match_list_round&ccode=5585&sid=582&rcode=Ban ket
Vòng Ban ket