Kết Quả HQ National LC

Bóng đá thế giới

http://api.bongda.wap.vn:7005/getinfo?name=match_list_round&ccode=7107&sid=482&rcode=1
Vòng 1