Kết Quả test giai dau moi

Bóng đá thế giới

http://api.bongda.wap.vn:7005/getinfo?name=match_list_round&ccode=4065&sid=422&rcode=1
Vòng 1