LỊCH PHÁT SÓNG BÓNG ĐÁ

Ngày 17/06/2019
02:00 Copa America 2019 Paraguay vs Qatar K+PM
05:00 Copa America 2019 Uruguay vs Ecuador K+PM
Ngày 18/06/2019
06:00 Copa America 2019 Nhật Bản vs Chile K+PM
Ngày 19/06/2019
04:30 Copa America 2019 Bolivia vs Peru K+PM
07:30 Copa America 2019 Brazil vs Venezuela K+PM
Ngày 20/06/2019
04:30 Copa America 2019 Colombia vs Qatar K+PM
07:30 Copa America 2019 Argentina vs Paraguay K+PM
Ngày 21/06/2019
06:00 Copa America 2019 Uruguay vs Nhật Bản K+PM