Bảng xếp hạng World Cup Nữ 2023

Bóng đá thế giới

BXH World Cup Nữ 2023

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Na Uy Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 New Zealand Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Philippines Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Thụy Sỹ Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B
1 Australia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ireland Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nigeria Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng C
1 Costa Rica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nhật Bản Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 T.B.Nha Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zambia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng D
1 Anh Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Haiti Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Trung Quốc Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đan Mạch Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng E
1 B.D.Nha Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hà Lan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mỹ Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Việt Nam Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng F
1 Brazil Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jamaica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Panama Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng G
1 Argentina Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Italia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nam Phi Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng H
1 Colombia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hàn Quốc Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ma Rốc Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đức Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0